Pārlekt uz galveno saturu

Algologs

Algologs, dēvēts arī par sāpju terapeitu vai sāpju ārstu, specializējas dažādos jautājumos par sāpēm – no to veidošanās mehānismiem līdz novēršanas metodēm.

Attēls
algologs
Izveidots: 3. augusts, 2022. gads
Atjaunots: 31. janvāris, 2023. gads

Algologi specializējas visdažādāko sāpju diagnostikā, pārzina to veidošanās un pastāvēšanas mehānismus (t.sk. hroniskām sāpēm), un palīdz novērst to radītās ciešanas, labi pārzinot sāpju novēršanas metodes.

Pētot un pilnveidojot sāpju medicīnu pediatrijā, secināts, ka bērnus un pusaudžus ar hroniskām sāpēm nepieciešams ārstēt ne tikai medikamentozi, bet arī aktīvāk iesaistīt rehabilitācijas aprūpē, dzīvesveida un ikdienas nelāgo ieradumu mainīšanā/mazināšanā. Medikamentoza ārstēšana bērniem visbiežāk ir nepieciešama akūtu sāpju gadījumos vai tad, ja hroniskas sāpes būtiski ietekmē ikdienas aktivitātes. Hronisko sāpju pacientiem ir nepieciešams sastādīt precīzu ārstēšanas plānu, lai medikamentu lietošana būtu pamatota un nekļūtu nekontrolēta. Ļoti svarīgs ir arī psiholoģiskais atbalsts, kurā var tikt iesaistīts ne tikai pats pacients, bet arī viņa piederīgie.

Hronisku sāpju ārstēšana parasti ir ilgstošs process un atkārtotas konsultācijas parasti ir jāveic līdz pacientu sāpes ir kontrolētas, neierobežo ikdienas aktivitātes un vairs nav nepieciešama medikamentozā terapija. Strukturizēta hronisko sāpju pacientu ārstēšana ambulatori var samazināt pacientu nepamatotu stacionēšanu un uzturēšanos slimnīcā.

Kā sagatavoties vizītei

Dodoties pie algologa, noteikti līdzi jāņem visi izraksti (gan no stacionāriem, gan no ambulatorām izmeklēšanām), kas saņemti slimnīcās un pie dažādiem speciālistiem. Svarīgi zināt visu bērna lietoto medikamentu nosaukumus un devas. Pirms vizītes vēlams sākt pildīt sāpju dienasgrāmatu, pierakstot ikdienā lietotos pretsāpju medikamentus, sāpju intensitāti un citus pavadošos simptomus, lai ārstam būtu vieglāk izvērtēt sūdzības.

Vizītes norise

Pirmreizējas vizītes sākumā aizpildīta tiek pacienta hronisko sāpju aptaujas anketa. To darot, ārsts noskaidro būtiskāko par bērna vispārējo veselības stāvokli -  kāda ir bērna sāpju vēsture, to intensitāte, kādi ir sāpju izraisītie funkcionālie traucējumi, blakusslimību klīniskās nozīmes un izpausmes, apzina iespējamos iemeslus, noskaidro, kāda bijusi līdz šim pielietotā terapija. Tāpat tiek interpretēti iepriekš veikto izmeklējumu rezultāti. Vizītes laikā pacients tiek izmeklēts atbilstoši sāpju izcelsmei. Vizītes noslēgumā, ņemot vērā arī pacienta un vecāku intereses, tiek izveidots katram bērnam atbilstošākais un pieļaujamākais terapijas veids. Nepieciešamības gadījumā tiek pielietotas arī invazīvās atsāpināšanas metodes jau konsultācijas laikā, piemēram, sāpju punktu blokādes, atsevišķu nervu blokādes vai transnazālas (sphenopalatine block) blokādes.

Simptomu saraksts, ar kuriem mēdz vērsties pie šī speciālista

Pie algologa visbiežāk vēršas pacienti ar dažāda veida akūtām vai hroniskām sāpēm, vai specifiskiem sāpju sindromiem:

  1. neiropātiskām;
  2. disfunkcionālām;
  3. sejas;
  4. galvas;
  5. ekstremitāšu;
  6. viscerālajām;
  7. citām vai neprecizētām sāpēm.

Informatīvie materiāli