Pārlekt uz galveno saturu

Ar dzimuma identitāti saistīti termini

Terminoloģija saistībā ar dzimuma identitāti sākotnēji var šķist sarežģīta vai grūti izprotama. Bet to nepieciešams apskatīt, lai izprastu un atdalītu dažādus ar dzimumu saistītus aspektus.

Attēls
Dzimuma-identitāte
Izveidots: 25. maijs, 2022. gads

Dzimuma identitātes traucējumi jeb dzimuma disforija ir neatbilstība starp personas psiholoģisko un bioloģisko dzimumu. Šajā gadījumā cilvēka izjustais diskomforts var būt saistīts gan ar fizisko izskatu, gan emocionālo sfēru. Parasti  pieredze ir ļoti atkarīga no sociālās vides, kurā cilvēks atrodas.

Dzimuma identitāte (gender identity) ir sociālās identitātes forma, kur cilvēks sevi asociē ar noteiktas dzimtes pārstāvi. Tipiski sievieti, vīrieti vai kādu citu kategorijas apzīmējumu, kurā jūtas ērti. Lai gan lielākoties cilvēkiem bioloģiskais dzimums sakrīt ar viņa dzimuma identitāti, tā nebūt nav visiem cilvēkiem. Piemēram, cilvēks ar bioloģisku vīrieša ķermeni sevi var identificēt kā sievieti vai otrādi. Ir arī cilvēki, kuri nespēj sevi identificēt ar ne vienu no abiem dzimumiem. Daļa cilvēku izjūt izteiktu vēlmi dzīvot pēc izjustās dzimuma identitātes, nevis bioloģiskā dzimuma.

Sociālais dzimums (gender) – lielākoties sabiedrības noteikts. To novēro kā dzimumam tipiski piedēvētas lomas būt zēnam, meitenei vai vīrietim, sievietei. Bioloģiskie faktori saistīti ar sociālām normām un psiholoģiskiem faktoriem, kas ietekmē sociālā dzimuma attīstību.

Bioloģiskais dzimums (assigned gender) – dzimums, ko piešķir jaundzimušajam, vadoties pēc primārām dzimuma pazīmēm, dzimuma orgāniem, redzamām dzimtes pazīmēm.

Psiholoģiskais dzimums – cilvēka paša iekšējā piederības sajūta kādam no dzimumiem.

Dzimum-netipiski (gender-atypical) – tiek attiecināts uz fiziskajām iezīmēm vai uzvedību, kas tipiski neatbilst kultūrā, sabiedrībā pieņemtai uzvedībai no attiecīgā dzimuma pārstāvja.

Dzimum-neitrāli (gender-nonconforming) – attiecinās uz dzimumam netipisku uzvedību salīdzinājumā ar sabiedrībā izvirzītajām normām.

Dzimuma maiņa (gender reassignment) – parasti nozīmē likumīgi apstiprinātu savu bioloģiskā dzimuma maiņu. Cilvēks, kurš izvēlējies medicīnisku iejaukšanos bioloģiskā dzimuma maiņai, tipiski tiek dēvēti par:

  • Transeksuālu sievieti (maina dzimuma pazīmes no vīrišķām un sievišķām);
  • Transeksuālu vīrieti (maina dzimuma pazīmes no sievišķām uz vīrišķām);

Transpersona (transgender) tiek attiecināts uz indivīdiem, kas ir pārejas procesā vai patstāvīgi identificējas ar citu dzimumu nekā sākotnēji bioloģiski tas ticis piešķirts.

Dzimuma-savāds (Gender-queer) tiek attiecināts uz personu, kas izvairās no asociēšanās ar kādu konkrētu dzimuma identitāti vai seksuālu orientāciju. Šādi indivīdi parasti jūtas ērti jaukt sabiedrībā tipiski pieņemto ģērbšanās vai izturēšanas stilu.

Dzimumu saplūšana (Gender fluidity) stāvoklis, kad cilvēks atkarībā no dažādām situācijām var asociēties ar dažādām dzimuma identitātēm.

„Bez dzimuma”  (agender) -attiecināms uz cilvēkiem, kuri noliedz vai neizjūt piederību nevienai no dzimuma formām un vai identitātēm. 

Cis dzimte/ cis persona (Cisgender) – attiecināms uz cilvēkiem, kuru dzimuma identitāte sakrīt ar sākotnēji piešķirto bioloģisko dzimumu. 

Starpdzimuma (Intersex) – cilvēks sevi izjūt kā piederīgu gan sievišķā, gan vīrišķā tipa dzimuma identitātei, savu ķermeni izjūt kā abiem piederīgu.

Ne-bināra (non-binary) šādu terminu tipiski izmanto cilvēki, kuri sevi nespēj pieskaitīt pie neviena no binārā dzimuma – vīrietis vai sieviete. Tas iekļauj personas, kuru dzimuma identitāte variē starp abiem dzimumiem, neizslēdzot ne vienu, ne otru, citreiz paužot sajūtu, ka atrodas „bez dzimuma”.  Bieži vien šādi cilvēki sevi var definēt kā – androgēnus, saplūdušu dzimumu,  u.c.

Saistītās diagnozes

Tēma