Pārlekt uz galveno saturu

Paliatīvā aprūpe

Paliatīvā aprūpe bērniem un jauniešiem ar dzīvi ierobežojošiem stāvokļiem ir aktīva un visaptveroša aprūpe, kas ietver fiziskos, emocionālos, sociālos un garīgos elementus.

Attēls
paliatīvā aprūpe
Izveidots: 29. Jūlijs, 2022. gads
Atjaunots: 29. Jūlijs, 2022. gads

Tā ir vērsta uz bērna dzīves kvalitātes uzlabošanu un atbalstu ģimenei, un tā ietver sāpju simptomu vadību, atelpas brīža sniegšanu, aprūpi bērna nāves brīdī un ģimenei sērošanas periodā. Tā tiek nodrošināta bērniem, kuriem izārstēšanas terapijas iespējas ir izsmeltas, un tā var ilgt daudzus gadus.

Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumus var saņemt bērni vecumā līdz 24 gadiem   (uzsākot paliatīvo aprūpi līdz 18 gadiem) un viņu ģimenes locekļi dažādu dzīvi ierobežojošu un dzīvību apdraudošu slimību gadījumos.

Pakalpojumus nodrošina starpdisciplināra bērnu paliatīvās aprūpes komanda, kurā darbojas  speciālisti ārsts, māsa, psihologs un/vai psihoterapeits, kapelāns, sociālais darbinieks.

Starpdisciplinārās bērnu paliatīvās aprūpes komandas darbības mērķi ir sniegt kompleksu, visaptverošu paliatīvu aprūpi, kas orientēta uz bērnu ar ierobežotu dzīvildzi un viņa ģimeni, kā arī nodrošināt paliatīvo aprūpi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, pamatojoties uz klīnisko izvērtējumu un ģimenes izvēli. Bērnu paliatīvās aprūpes pakalpojumi vienmēr ir ģimenes izvēle.

Attēls
vecāku iesaiste

Noderīga informācija Paliatīvās aprūpes pacientiem

Rekomendētais nepieciešamais ūdens daudzums dienā

Attēls
ūdens daudzums

Gastrostomas aprūpe bērnu paliatīvajā aprūpē

Barošanas sūkņa lietošanas pamācība

Saistītā ārstniecība un rehabilitācija

  1. Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība. Bērnu paliatīvās aprūpes klīniskās vadlīnijas. Rīga, 2012., 87 lpp
  2. Franca Benini.,Danai Papadatou. International Standards for Pediatric Palliative Care: From IMPaCCT to GO-PPaCS. Journal of Pain and Symptom Management.
  3. S.Tomase. Pediatrisku pacientu paliatīvās aprūpes kvalitāte [maģistra  darbs]. Rīga: Latvijas Universitāte; 2017.