Pārlekt uz galveno saturu

Ceturtā nerva parēze, paralīze

Galvaskausa ceturtais nervs atbild par augšējā slīpā muskuļa kustību, tā disfunkcija ir viens no paralītiskās šķielēšanas cēloņiem.

Attēls
redze
Izveidots: 5. septembris, 2022. gads
Atjaunots: 30. novembris, 2022. gads

Trešais, ceturtais un sestais galvaskausa nervs atbild par ekstraokulāro muskuļu kustībām. Šie muskuļi nodrošina, lai acs ābols būtu pareizi novietots orbītā. Ekstraokulāro muskuļu paralīze, ko izraisa viena vai visu minēto galvaskausa nervu bojājumi, rada vienas vai abu acu nespēju rotēt kopā ar otru aci.

Simptomu apraksts

  • Pacientiem var būt abu acu (binokulāra), vertikāla vai rotatora dubultošanās.
  • Pacientiem ar vieglu vai ilgstošu slimību attēla dubultošanās vietā var būt neskaidra redze, grūtības koncentrēties un reiboņi.
  • Pacientiem var attīstīties arī galvas piespiedu stāvoklis virzienā prom no skartā muskuļa.

Cēloņi

Galvaskausa ceturtais nervs atbild par augšējā slīpā muskuļa kustību, tā disfunkcija ir viens no paralītiskās šķielēšanas cēloņiem. Tas nozīmē, ka acs kustības ir ierobežotas. Augšējais slīpais muskulis veic dažādas kustības atkarībā no acs mehāniskās pozīcijas – rotējoša kustība uz iekšu, kustība uz iekšu. Ja muskulis nedarbojas pareizi, acs novirzās uz augšu un rotē uz āru (skat. 1. att.). Pacienti var sūdzēties par vertikālu attēla dubultošanos, kas parasti pasliktinās, ja skats ir nolaists uz leju un vērsts prom no skartās puses.

Attēls
Ceturtā nerva parēze

Image removed.

1. attēls. Meitene ar ceturtā nerva parēzi labajā acī

Ārstniecība, simptomu mazināšana

Ārstēšana ir atkarīga no paralīzes cēloņa. Pacientiem ar traumatisku vai iedzimtu ceturtā nerva paralīzi var apsvērt kādu no trim ārstēšanas viediem:

  • vienas acs aizlīmēšana ar plāksteri;
  • prizmas ārstēšana (tās ir īpašas briļļu lēcas, ko izraksta redzes speciālists);
  • šķielēšanas labošanas operācija.

Pacienti ar iegūtu ceturtā nerva paralīzi var reaģēt uz pamatslimības ārstēšanu. Ja ceturtā nerva paralīzi izraisījuši sīko asinsvadu bojājumi, simptomi var spontāni izzust nedēļu vai mēnešu laikā. Ja paralīze saglabājas, tā parasti reaģē uz prizmas ārstēšanu. Pacientiem, kuri nereaģē vai nepanes prizmas (bērniem nedrīkst izrakstīt prizmas), var veikt šķielēšanas labošanas operāciju. Arī vienas acs aizlīmēšana ir pieņemama alternatīva pacientiem, kuri atliek prizmas vai operāciju.

Iespējamā ārstniecība un rehabilitācija

Saistītās ārstu specialitātes

Apakštēma

Redze

Redzes sajūtas sniedz informāciju par priekšmetu formu, lielumu, krāsu un dod organismam iespēju pareizi orientēties ārējās vides apstākļos.

Dosunmu, E.O., Hatt, S.R., Leske, D.A., Hodge, D.O., Holmes, J.M. (2018). Incidence and etiology of presumed fourth cranial nerve palsy: A population-based study. American Journal of Ophthalmology, 185, 110–114.

Morillon, P., Bremner, F. (2017). Trochlear nerve palsy. British Journal of Hospital Medicine, 78 (3): 38–40.

Prasad, S., Volpe, N.J. (2010). Paralytic Strabismus: Third, fourth, and sixth nerve palsy. Neurologic Clinics, 28 (3), 803–833.

Cranial Nerve 4 Palsy - EyeWiki (aao.org) (skatīts 01.10.2021.)