Pārlekt uz galveno saturu

Depresija

Depresija ir izplatīta slimība, kas bieži paliek nediagnosticēta un neārstēta. Depresija ietekmē to, kā mēs jūtamies, domājam un uzvedamies, un var izraisīt dažādas emocionālas un fiziskas problēmas.

Attēls
Mentālās veselības diena
Izveidots: 1. aprīlis, 2022. gads
Atjaunots: 6. jūnijs, 2023. gads

Depresija izpaužas ar nomāktu garastāvokli, domu gausumu, koncentrēšanās grūtībām, dzīvesprieka zudumu u.c. Depresijas rezultātā var parādīties grūtības veikt ikdienas aktivitātes darbā, mājās un skolā, pasliktinās arī attiecības ar līdzcilvēkiem. Depresijas pacientiem pasliktinās fiziskās veselības stāvoklis un ir augstāks risks saslimt ar kādu no somatiskajām slimībām, piemēram, cukura diabētu, koronāro sirds slimību vai arteriālo hipertensiju. Depresija ietekmē arī domāšanu, kognitīvās funkcijas, pacientiem ir negatīva attieksme pret savu pagātni, tagadni un nākotni, pastāv bezcerības izjūta. Cilvēki ar depresiju bieži ir nepamatoti paškritiski, ar zemu pašnovērtējumu, vainas izjūtu un pašapsūdzības domām, kā arī domām par pašnāvību. Depresijas klīniskās izpausmes ir atšķirīgas gan vīriešiem un sievietēm, gan dažādos vecuma posmos, gan pacientiem ar dažādām personības struktūrām, kā arī klīniskā aina ir atkarīga no blakussaslimšanām.

Simptomu apraksts

Depresijas pamatsimptomus raksturo pazemināts garastāvoklis lielāko dienas daļu bez noteikta iemesla, pazeminātas intereses un spēja izjust prieku, nogurdināmība un enerģijas trūkums, tomēr pacienti nereti izmanto dažādus citus apzīmējumus sava veselības stāvokļa raksturošanai. Nereti šādā stāvoklī parādās domas par nāvi, sāk veikt paškaitējumu.

Ir svarīgi atšķirt klīnisku depresiju no situācijai atbilstošas garastāvokļa pazemināšanās. Depresija nav tikai nespēja izjust prieku un pazemināts garastāvoklis kādā noteiktā situācijā, bet gan noturīgs un ilgstošs stāvoklis.

Traucējumu ilgums ar dažādu intensitāti lielāko dienas daļu tiek novērots vismaz divas nedēļas. Ja traucējumi strauji progresē un ir ļoti smagi, depresijas diagnoze var tikt noteikta arī agrāk. Traucējumus neizraisa intoksikācija ar psihoaktīvām vielām vai organisks centrālās nervu sistēmas (CNS) bojājums.

Depresijas pamatsimptomi:

 • Nomākts garastāvoklis lielāko dienas daļu bez noteikta iemesla;
 • Pazeminātas intereses un spēja izjust prieku;
 • Nogurdināmība, enerģijas trūkums.

Depresijas papildu simptomi:

 • Pašapsūdzības domas, neadekvāta vainas izjūta;
 • Pazemināts pašvērtējums;
 • Suicidālas domas vai uzvedība jeb domas par nāvi
 • Kognitīvo funkciju traucējumi: koncentrēšānās grūtības, atmiņas traucējumi, domāšanas gausums;
 • Psihomotorās aktivitātes traucējumi – ažitācija vai kavēšana;
 • Jebkādi miega traucējumi;
 • Pazemināta apetīte.

Cēloņi

Depresijas attīstību var ietekmēt vairāki faktori:

 • Bioķīmija: atšķirības smadzeņu ķīmisko vielu veidā un daudzumā var ietekmēt depresijas simptomātiku;
 • Ģenētika: gēnu kombinācijas, kas palielina risku depresijas attīstībai, kā arī tā var būt iedzimta. Dvīņu pētījumi pierāda, ja vienam no identiskajiem dvīņiem ir depresija, tad pastāv 70% iespējamība, ka otram dvīnim viņa dzīves laikā arī attīstīsies šī slimība;
 • Personība: zems pašnovērtējums, nepietiekošas un neveselīgas stresa pārvarēšanas stratēģijas, pesimistiska uztvere padara cilvēku “ievainojamāku” pret depresiju;
 • Vides faktori: nelabvēlīgi dzīves apstākļi, vardarbības un citu psihotraumējošu notikumu pieredze, pamešana novārtā, zems izglītības līmenis un sociālais statuss, nabadzība palielina risku cilvēkam saslimt ar depresiju.

Riska faktori:

 • Anamnēzē afektīvi traucējumi;
 • Ģimenes anamnēzē depresija (pastāv ģenētiska predispozīcija);
 • Pilsētnieki, bezdarbnieki;
 • Dzimums – sieviete;
 • Mātes zaudējums pirms 11 gadu vecuma;
 • Vardarbība bērnībā;
 • Ilgstoša psihotraumējoša situācija (ģimenes un/vai darba problēmas);
 • Vientulība, laulības šķiršana, dzīvesbiedra nāve;
 • Hroniska somatiska saslimšana (sāpes, bezmiegs, slikta somatiskas slimības prognoze, ierobežotas kustības un pašaprūpe, polifarmācija);
 • Tuva ģimenes locekļa, drauga zaudējums pēdējo 6 mēnešu laikā;
 • Vientulības izjūta (nevis dzīvošana vienam);
 • Neapmierinātība ar dzīvi (dzīves kvalitātes pasliktināšanās, sociālās lomas pārmaiņas).

Izplatība

Tiek uzskatīts, ka dzīves laikā 10% vīriešu un 20% sieviešu sastopas ar depresiju. Augstāks saslimšanas risks sievietēm saistāms ar sievietes hormonālām īpatnībām un sociālo lomu sabiedrībā. Depresija vīriešiem netiek pietiekami atpazīta un diagnosticēta. Vīriešu depresijas saistāmas ar būtiski paaugstinātu pašnāvības risku gan tiešā, gan netiešā veidā, piemēram, nonākot satiksmes nelaimes gadījumos, somatizējot līdz dzīvību apdraudošām patoloģijām.

Vidēji pasaulē depresija ir ap 9% iedzīvotāju. Depresijas izplatība ir augstāka valstīs ar zemiem/vidējiem iedzīvotāju ienākumiem, salīdzinot ar valstīm, kurās ienākumu līmenis ir augsts. Biežāk depresija sākas 20-25 gadu vecumā.

Statistikas dati liecina par augstu risku depresijai kombinēties ar citiem psihiskiem traucējumiem: ar ģeneralizētu trauksmi – 60,9%, obsesīvi-kompulsīviem traucējumiem – 40,7%, paniku – 38,5%, socializētu trauksmi un distīmiju – 34,2%. Depresijas pacienti 1,8 reizes biežāk saslimst ar kādu somatisku saslimšanu nekā vidēji populācijā.

Izmeklējumu apraksts

Pirms depresijas diagnosticēšanas vai ārstēšanas, veselības nozares speciālistam būtu jāveic detalizēta izvērtēšana, kas var iekļaut sevī interviju, kā arī fiziskās veselības pārbaudi. Dažos gadījumos, ārsti var paņemt arī asins analīzes, lai pārliecinātos, ka depresija nav saistīta ar kādu medicīnisku cēloni, piemēram, vairogdziedzera problēmām utml. Detalizēta izvērtēšana ir nepieciešama, lai identificētu specifiskus simptomus, ievāktu medicīnisko un ģimenes vēsturi, noteiktu kulturālu un vides faktoru iespējamo ietekmi, lai pilnvērtīgi nonāktu līdz iespējamajai diagnozei un sastādītu turpmāko darbības plānu.

Ārstniecība, simptomu mazināšana

Arvien vairāk pētījumos par depresijas ārstēšanu ir dati par to, ka vislabākais terapijas efekts tiek panākts, apvienojot bioloģiskās ārstēšanas metodes (medikamenti – antidepresanti) ar psihoterapiju (atbalsta, ģimenes, kognitīvi biheiviorālo, psihodinamisko u.c.). Psihoterapija palīdz pacientam izprast depresijas psiholoģiskos cēloņus, tikt galā ar ikdienišķiem stresoriem, risināt savstarpējo attiecību un sociālās funkcionēšanas problēmas.

Antidepresanti

Smadzeņu ķīmija var ietekmēt cilvēka depresijas izpausmes un ārstēšanas procesu. Tāpēc ārsti var izrakstīt antidepresantus, lai palīdzētu līdzsvarot cilvēka smadzeņu ķīmiju. Šie medikamenti nav nomierinošie līdzekļi vai trankvilizatori. No tiem nevar izveidoties atkarība.

Antidepresanti var uzlabot cilvēka pašsajūtu vienas vai divu nedēļu laika pēc lietošanas uzsākšanas. Pilnās priekšrocības var netikt novērotas pirmos divus līdz trīs mēnešus. Ja pacienti jūt pavisam nelielu uzlabojumu vai vispār nejūt uzlabojumu pēc vairākām nedēļām, psihiatrs var mainīt medikamentu devu, pievienot vēl kādu vai pilnībā aizstāt ārstēšanu ar citu antidepresantu. Dažās situācijās cita veida psihotropie medikamenti var būt noderīgi. Ir svarīgi ziņot savam ārstējošajam ārstam, ja medikamenti nedarbojas vai, ja tiek piedzīvotas kādas blaknes.

Psihiatri parasti rekomendē, ka pacienti turpina lietot izrakstītos medikamentus sešus vai vairāk mēnešus pēc tam, kad simptomi ir uzlabojušies. Ilgtermiņa uzraugošā ārstēšana var būt ieteicama, lai mazinātu risku piedzīvot depresijas epizodes arī nākotnē, ja cilvēkam pastāv augstāks risks tādas piedzīvot.

Psihoterapija

Psihoterapija jeb “sarunas terapija” dažkārt tiek pielietota viena pati, lai ārstētu vieglākas depresijas formas. Vidēji smagas vai smagas depresijas gadījumos psihoterapija bieži tiek izmantota kopā ar antidepresantu lietošanu.

Ir atklāts, ka kognitīvi biheiviorālā terapija (KBT) ir efektīva depresijas ārstēšanā. KBT ir terapija, kas fokusējas uz tagadnes problēmu risināšanu. Tā palīdz cilvēkiem atpazīt izkropļotas/sagrozītas domas un vēlāk mainīt savu uzvedību un domāšanu.

Psihoterapija var ietvert tikai individuālas konsultācijas, bet var iekļaut arī citus cilvēkus. Piemēram, ģimenes vai pāri var risināt grūtības savstarpējās attiecībās. Savukārt grupas terapija ietver vairākus cilvēkus ar līdzīgām grūtībām vienkopus.

Atkarībā no depresijas izteiktības pakāpes, ārstēšana var aizņemt dažas nedēļas vai daudz ilgāku laiku. Daudzos gadījumos ievērojams progress var tiek panākts 10 līdz 15 nodarbībās.

Iespējamā ārstniecība un rehabilitācija

Profilakse

Depresija nav traucējums, ko var pilnība izārstēt paša spēkiem. Taču ir vairākas lietas, ko cilvēki var darīt, lai palīdzētu mazināt depresijas simptomu izteiktību:

 • Regulāras fiziskas aktivitātes palīdz radīt pozitīvas izjūtas, ka arī uzlabo noskaņojumu;
 • Regulārs un kvalitatīvs miegs;
 • Veselīga diēta;
 • Izvairīties no alkohola un citu apreibinošu vielu lietošanas;
 • Turēties pie sava ārstēšanās plāna, ja tāds jau ir izveidots;
 • Neizlaist psihoterapijas sesijas vai tikšanās reizes ar citiem speciālistiem;
 • Neizlaist medikamentu lietošanas laikus (arī, ja pašsajūta ir laba);
 • Mācīties par depresiju, lai labāk izprastu savu stāvokli;
 • Pievērst uzmanību brīdinājuma zīmēm, kas liecina par depresijas stāvokļa pasliktināšanos.

Psiholoģiskais atbalsts un papildu informācija

Kā attīstīt savas pielāgošanās stratēģijas

 • Vienkāršo savu ikdienu. Samazini saistības, kad iespējams, un nosaki sev saprātīgus sasniedzamos mērķus. Dod sev atļauju darīt mazāk brīžos, kad jūties slikti;
 • Raksti dienasgrāmatu. Dienasgrāmatas rakstīšana, kā daļa no ārstēšanās procesa, var uzlabot noskaņojumu, ļaujot izpaust emocionālās sāpes, dusmas, bailes un citas emocijas.
 • Lasi uzticamas pašterapijas grāmatas vai mājaslapas. Tavs ārstējošais ārsts var rekomendēt uzticamus avotus, kur iegūt informāciju.
 • Atrodi atbalsta grupas. Daudzas organizācijas piedāvā izglītojošās atbalsta grupas, konsultēšanu, kā arī citus resursus cilvēkiem ar depresiju. Dažādas reliģiskas grupas un depresijas pacientu atbalsta biedrības (piemēram, Saules Zīmes) var palīdzēt cīnīties ar emocionāla rakstura grūtībām;
 • Neizolējies. Centies iesaistīties sociālās aktivitātēs, kā arī regulāri tiecies ar ģimeni un draugiem. Atbalsta grupas cilvēkiem ar depresiju var palīdzēt tev komunicēt ar citiem cilvēkiem, kas, iespējams, piedzīvo līdzīgas grūtības un ir ar līdzīgu pieredzi;
 • Mācies veidus, kā relaksēties un pārvaldīt stresu. Vari izmēģināt meditāciju, progresīvo muskuļu relaksāciju, jogu un citas tevi interesējošas relaksējošas nodarbības;
 • Strukturē savu laiku. Izplāno savu ikdienu. Varbūt tu pamanīsi, ka palīdzoši ir izveidot ikdienas darbu sarakstu: izmantot piezīmju lapiņas atgādinājumiem vai plānotāju, lai ievērotu organizētību;
 • Nepieņem svarīgus lēmumus, kad jūties slikti. Izvairies no lēmumu pieņemšanas, kad jūties depresīvs, jo pastāv iespēja, ka tu nedomā skaidri.

Speciālisti, pie kā vērsties

Depresija ir īsta slimība un traucējums, taču tai ir pieejama palīdzība. Ar atbilstošu diagnostiku un ārstēšanu lielākā daļa cilvēku ar depresiju spēj tikt tai pāri. Ja tiek piedzīvoti depresijas simptomi,  pirmais solis ir konsultēties ar savu ģimenes ārstu, kurš pēc pārrunām ar pacientu nepieciešamības gadījumā rekomendēs vērsties pie psihiatra, psihologa vai psihoterapeita, kuri veiks padziļinātu izpēti un diagnostiku.

Saistītās ārstu specialitātes

Informatīvie materiāli

Bērnu un pusaudžu mentālā veselība: vecāki jautā - speciālisti atbild

Piedāvājam video ierakstu no Jautājumu un atbilžu dienas kopā ar Bērnu slimnīcas Bērnu psihiatrijas klīnikas speciālistiem, kurā tika pārrunāti jautājumi par neirālās attīstības traucējumu diagnostiku, uzvedības problēmām, ēšanas traucējumiem un depresiju bērnu un pusaudžu vidū.

Saistītas tēmas

Mentālā veselība

Mentālo veselību raksturo dažādi dzīves aspekti un svarīgi pievērst uzmanību tiem visiem, lai saprastu, vai jūtamies apmierināti ar savu ikdienu.