Pārlekt uz galveno saturu

Psihologs

Psihologs sniedz psiholoģisko palīdzību dažādu garīgo, emocionālo un uzvedības traucējumu un citu psiholoģisko problēmu gadījumos.
 

Attēls
arstu-specialitates
Izveidots: 24. Septembris, 2021. gads
Atjaunots: 19. Septembris, 2022. gads

Psihologs ir speciālists ar augstāko izglītību psiholoģijas zinātnē ar padziļinātām zināšanām par cilvēku, cilvēka uzvedību, jūtu pasauli, domāšanas veidu, uzvedību un attiecībām ar citiem cilvēkiem. Psihologa darbs ir izprast grūtības, to rašanās iemeslus un mehānismus, palīdzēt klientam meklēt jaunus risinājuma veidus, apzināties stiprās puses un resursus. Psiholoģiskā konsultēšana vai psiholoģiskais atbalsts tiek sniegts pēc ārstējošā ārsta pieteikuma.

Klīniskais psihologs sniedz psiholoģisko palīdzību dažādu garīgo, emocionālo un uzvedības traucējumu un citu psiholoģisko problēmu gadījumos. Klīniska psihologa galvenās darbības jomas ir psiholoģiskā izpēte, izvērtēšana, psiholoģiskā konsultēšana un rehabilitācija.

Darbā ar bērniem psihologs, veidojot kontaktu, lūdz bērnam zīmēt un veikt psiholoģiskos testus, kā arī, novērojot bērna uzvedību, cenšas izprast iespējamos bērna grūtību cēloņus un sadarbībā ar ārstu un bērna vecākiem meklē iespējami efektīvākos grūtību risinājumu veidus.

Konsultācija var būt nepieciešama šādos gadījumos:

 • Problēmas ar uzvedību;
 • Valodas attīstības traucējumi;
 • Mācīšanās grūtības;
 • Bērns ir pārāk bailīgs, nedrošs;
 • Nenoturīga uzmanība;
 • Bērns ir pārlieku aktīvs;
 • Biežas garastāvokļa maiņas;
 • Izteicieni par dzīves jēgu vai pauž pašnāvības draudus;
 • Miega un apetītes traucējumi;
 • Norobežojas no apkārtējiem;
 • Dažādas nepatīkamas sajūtas ķermenī, kurām nav fiziska pamata;
 • Pārciesta emocionāla vai fiziska trauma.

Kā sagatavoties vizītei

Dodoties pie psihologa, vēlams līdzi paņemt izrakstus, kas saņemti slimnīcās un pie dažādiem speciālistiem. Ja bērnam ir problēmas skolā/bērnudārzā, vēlams šīs iestādes raksturojums, kur audzinātāja apraksta situāciju, jo vecāki sava bērna uzvedību skolā/bērnudārzā neredz. Šī informācija ļaus vairāk uzzināt par bērna veselības stāvokli un var palīdzēt izvairīties no dažādu testu atkārtotas veikšanas.

Vizītes norise

Psiholoģiskā izpēte un konsultācijas ietver sevī sarunas ar vecākiem un bērnu, dažādu testu un uzdevumu izpildi atkarībā no mērķa. Pēc testēšanas psihologs veic iegūto rezultātu apstrādi, analīzi un apkopošanu rakstiskā atzinumā.

Simptomu saraksts, ar kuriem mēdz vērsties pie šī speciālista

Krīze
Izvēlīgums ēšanā jeb selektīva ēšana
Bailes no sociālām situācijām
Bailes šķirties jeb šķiršanās trauksme
Draudzēšanās grūtības
Iedomu draugi
Psihiskā trauma
Impulsivitāte
Domas par nāvi
Paškaitējums jeb sevis savainošana
Uzvedības traucējumi
Pēkšņas garastāvokļa vai uzvedības izmaiņas
Apetītes trūkums

Iespējamā ārstniecība un rehabilitācija

Informatīvie materiāli

Aizsapņošanās

Ikviens no mums kaut reizi dzīvē ir sapņojis ar acīm vaļā jeb skatījies vienā punktā, nepievēršot uzmanību apkārt notiekošajam, fantazējot par nereāliem notikumiem vai pārdomājot kādu savu ideju.

Ritmiskas, atkārtotas kustības jeb stereotipijas

Stereotipijas ir ritmiskas, atkārtotas, šķietami apzinātas, bet bezjēdzīgas kustības, ko bērns (vai pieaugušais) atkārto noteiktās situācijās: satraukuma, prieka brīžos vai tieši pretēji – garlaikojoties. Tās sastopamas 3–8% bērnu un jauniešu.