Pārlekt uz galveno saturu

Audiologopēds

Audiologopēds ir funkcionālais speciālists, kurš veic komunikācijas spēju, runas/valodas, fonācijas un rīšanas traucējumu novērtēšanu, diagnostiku, korekciju un rehabilitāciju.

Attēls
valoda
Izveidots: 10. novembris, 2021. gads
Atjaunots: 10. aprīlis, 2024. gads

Audiologopēdi ar pacientiem strādā individuāli, pielāgojot metodes katra bērna problēmām un vajadzībām. Galvenais audiologopēdijas mērķis ir veicināt runas un valodas attīstību un nostiprināšanos, pilnveidojot bērna komunikācijas prasmes. Audiologopēdi savā darbā izmanto dažādus paņēmienus, tostarp rotaļas, artikulācijas vingrinājumus un citas metodes, kas pielāgotas katra bērna spējām.

Audiologopēdi arī sniedz rekomendācijas "mājasdarbiem", kas jāveic regulāri, lai jauniegūtās prasmes nostiprinātos.

Kā sagatavoties vizītei

Līdzi jāņem iepriekš veiktie medicīniskie izmeklējumi un speciālistu atzinumi.

Vizītes norise

Ārsts konsultācijas laikā savāc anamnēzi, apskata pacientu un sniedz rekomendācijas. Pēc vizītes precīzi jāievēro speciālista norādījumi par turpmākajiem speciālistu apmeklējumiem un rehabilitāciju.

Simptomu saraksts, ar kuriem mēdz vērsties pie šī speciālista

 • bērns nerunā, nevēlas veidot komunikāciju;
 • bērnam ir valodas attīstības aizture;
 • bērnam ir valodas sapratnes traucējumi;
 • bērnam nepareiza skaņu izruna - skaņu kropļošana, aizstāšana vai aizvietošana, atsevišķu skaņu neizrunāšana;
 • fonemātikas traucējumi;
 • balss traucējumi;
 • runas ritma un tempa traucējumi, stostīšanās";
 • komunikācijas traucējumi - alternatīvās vai augmentatīvās komunikācijas pielietošana;
 • lasīšanas un rakstīšanas traucējumi;
 • fonoloģisko prasmju nepietiekama attīstība;
 • košļāšanas un rīšanas grūtības, kā arī zīšanas traucējumi;
 • pastiprināta siekalošanās;
 • insults;
 • smagas galvas traumas;
 • dzirdes traucējumi.

 

Simptomu saraksts, ar kuriem mēdz vērsties pie šī speciālista

Informatīvie materiāli

Ceļvedis vecākiem par audiologopēda darbu

Audiologopēdi savā praksē bieži atbild uz vecāku jautājumiem par konsultāciju norisi un sava bērna attīstību. Te atradīsiet atbildes uz dažiem no biežāk uzdotajiem jautājumiem.