Pārlekt uz galveno saturu

Atbalsts bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenes locekļiem

Bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm Bērnu slimnīcā tagad ir nodrošinātas iespējas saņemt plašāku emocionālo, sociālo un garīgo atbalstu.

Attēls
Atbalsts bērniem ar smagām diagnozēm
Izveidots: 2. marts, 2023. gads
Atjaunots: 4. jūlijs, 2024. gads
Attēls
Atbalsts bērniem

Atbalsta programmas ietvaros ģimene saņem tieši viņiem mērķētu psiholoģisko, sociālo un garīgo palīdzību ikdienā. Bērnu slimnīcas speciālists kļūst par ģimenes atbalsta personu, kura seko līdzi bērna un ģimenes gaitām ne vien uzturoties slimnīcā, bet arī ārpus tās.

Kam paredzēts atbalsts?

Atbalsta saņēmēji ir bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai un viņu ģimenes locekļi, ar kuriem bērns dzīvo vienā mājsaimniecībā un kuriem bērna fiziskā un psiholoģiskā stāvokļa dēļ radušās grūtības, ja bērnam ir smaga slimība/funkcionālie traucējumi vai esoša/nākotnē prognozējama invaliditāte.

Atbilstību atbalsta saņemšanai projektā nosaka Bērnu slimnīcas ārsts. Atbalsts līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai pēc situācijas izvērtēšanas pienākas visiem bērniem un viņu ģimenes locekļiem, neatkarīgi no laika, kad noteikta diagnoze. Projekta nodrošinātais atbalsts netiek sniegts, ja bērns saņem paliatīvās aprūpes pakalpojumu.

Atbalsta veidi

Atbalsts tiek nodrošināts Bērnu slimnīcā vai pašvaldībā bērna deklarētajā dzīvesvietā. Visi programmas ietvaros sniegtie pakalpojumi ģimenei ir bez maksas. Bērnu slimnīcas speciālisti atbalsta apjomu katram bērnam un ģimenei nosaka individuāli, ņemot vērā bērna un ģimenes locekļu vajadzības.

Praktiskais atbalsts

 • Bērnu slimnīcas speciālistu konsultācijas klātienē vai attālināti;
 • Atbalsta grupas bērniem vai ģimenes locekļiem;
 •  Bērnu slimnīcas speciālistu rekomendācijas par atbalstu ģimenei dzīvesvietā;
 • Bērnu slimnīcas sociālā darbinieka atbalsts visā rekomendēto pakalpojumu sniegšanas laikā;
 • Atbalsta pakalpojumi dzīvesvietā sadarbībā ar pašvaldības sociālo dienestu.

Atbalsta sniedzēji

Bērnu slimnīcā atbalstu bērnam un ģimenēm programmas ietvaros primāri sniedz sociālais darbinieks, psihologs, kapelāns, PEP mamma, pediatrijas spēles speciālists un auklīte.

 • Sociālais darbinieks uzklausa bērnu un viņa ģimenes locekļus, novērtējot grūtības, kas radušās bērna slimnīcas dēļ. Sociālais darbinieks ir tas, kurš piesaista citus speciālistus, palīdz risināt sociālās problēmas un nodrošina sadarbību ar pašvaldības sociālo dienestu.
 • Psihologs sniedz emocionālu atbalstu, palīdz atrast veidus, kā stiprināt sevi, lai spētu veiksmīgāk pielāgoties grūtajai situācijai. Ja nepieciešams, psihologs veic psiholoģisko izpēti bērnam.
 • Kapelāns nodrošina garīgo aprūpi bērnam un viņa ģimenes locekļiem, apzinot ģimenes garīgās vērtības un pārliecības, kas palīdz pārvarēt ar bērna slimību saistītās grūtības.
 • PEP mamma atbalsta jauno māmiņu pēc bērna piedzimšanas, konsultējot par bērna vajadzībām un aprūpi, zīdīšanu, audzināšanu, vecāku lomu u.c. PEP mammu atbalstu var saņemt mammas ar bērniem līdz trīs gadu vecumam.
 • Pediatrijas spēles speciālists (ārstējoties Bērnu slimnīcā) bērnam izstāsta un parāda, kā viņam tiks veiktas dažādas ārstnieciskās manipulācijas, piemēram, magnētiskā rezonanse, datortomogrāfija, u.c. Pediatrijas spēles speciālists piedāvā bērnam iespēju izspēlēt gaidāmās procedūras, tādējādi mazinot neziņu, bailes un satraukumu.
 • Auklīte pieskata bērnu, kamēr viņš ārstējas Bērnu slimnīcā, ja objektīvu iemeslu dēļ to nevar nodrošināt bērna likumiskais pārstāvis.

Kontaktinformācija

Telefons: 25606580

e-pasts: atbalstaprojekts@bkus.lv

Adrese: Bērnu klīniskā universitātes slimnīca, Vienības gatve 45, Rīga

Darba laiks: 9.00-17.00

Pakalpojuma saņemšanas periods: no 2022. gada novembra līdz 2027. gada 30. jūnijam.

Informatīvie materiāli

Vai drīkstu ar tevi aprunāties?

Bērnu slimnīcā un bērnu dzīvesvietās arvien plašāk tiek sniegts psiholoģiskais atbalsts bērniem ar smagām slimībām un viņu ģimenēm.