Pārlekt uz galveno saturu

Iekļaujošā un speciālā izglītība

Iekļaujoša izglītība attiecas uz visiem skolēniem. Visi skolēni mācās atbilstoši savām spējām un attīstības līmenim, saņem atbilstošu palīdzību mācību satura apguvē un skolā jūtas labi. Plašākā nozīmē iekļaujoša izglītība attiecas uz visu sabiedrību.

Attēls
iekļaujošā izglītība
Izveidots: 24. maijs, 2022. gads
Atjaunots: 18. janvāris, 2023. gads

Informatīvie materiāli

Lai skolā visi bērni justos labi

Iekļaujoša izglītība attiecas uz visiem skolēniem. Visi skolēni mācās atbilstoši savām spējām un attīstības līmenim, saņem atbilstošu palīdzību mācību satura apguvē un skolā jūtas labi. Plašākā nozīmē iekļaujoša izglītība attiecas uz visu sabiedrību.

Speciālās izglītības programmas kodi un to nozīme

Mācību priekšmetu standartos ir izvirzītas noteiktas prasības, to izpilde attiecināma uz visiem skolēniem ar visdažādākajām spējām un vajadzībām, kuri turpinās mācības vispārējās vidējās izglītības programmās vai profesionālās izglītības programmās, apgūst mazākumtautības pamatizglītības programmu, ir īpaši talantīgi un apdāvināti, kuriem ir mācīšanās grūtības, kuriem ir speciālas izglītošanās vajadzības.

Bērnu speciālo vajadzību izvērtēšana pirmsskolā

Lai izvērtētu to bērnu speciālās vajadzības, kuri sasnieguši piecu gadu vecumu, pedagogs izmanto speciālo vajadzību izvērtēšanas veidlapu, kurā norāda, vai bērnam nepieciešams izglītības iestādes atbalsta speciālista atzinums.

Rīcības shēma atbalsta pasākumu nodrošināšanai izglītības iestādēs

Informatīvā materiāla mērķis ir veidot izpratni par savlaicīgu palīdzības sniegšanu bērniem/skolēniem, kuriem tā būtu nepieciešama. Sadaļā rīcības soļi vecākiem un skolotājiem ir ietverts informācijas kopums par iespējām agrīni saņemt atbalsta pasākumus izglītības iestādēs.

Diskalkulija skolā

Skolēni ar diskalkuliju (jeb aritmētikas traucējumiem) nevar aptvert matemātiskās pamatprasmes.