Pārlekt uz galveno saturu

Disleksija

Diskelsija ir viens no specifisko mācīšanās traucējumu veidiem, kas izpaužas ar grūtībām precīzi un ātri izlasīt vārdus.

Attēls
iekļaujošā izglītība
Izveidots: 5. aprīlis, 2022. gads
Atjaunots: 13. janvāris, 2023. gads

Diskelsija ir viens no specifisko mācīšanās traucējumu veidiem, kas rodas neskatoties uz adekvātām apmācību iespējām un intelektuālām spējām, kas atbilst vecumam. Tiek skarta lasītprasmes attīstība, kas izpaužas ar grūtībām precīzi un ātri izlasīt vārdus.

 

Simptomu apraksts

Pirmās aizdomas par disleksiju varētu rasties bērnudārza posmā – brīdī, kad tiek mācīti burti un asociatīvie vārdi. Šajā brīdī iezīmējas riska grupa ar bērniem, kuriem varētu būt dažādas valodas attīstības grūtības. Vēlāk, pirmskolas apmācības laikā, tiek novērots, ka bērns lasa lēnāk, jauc burtus vietām, izlasa citus vārdus nekā uzrakstīts. Skolas vecumā šīm problēmām pievienojas arī grūtības uztvert un atpazīt gramatikas konceptus, var būt grūtības rakstīt un tiek novērots šaurāks vārdu krājums. Respektīvi ir grūtības ar fonemātisko prasmju attīstību, kā piemēram:

 • Teikuma dalīšana vārdos;
 • Atskaņu veidošana (piemēram, brālis-cālis);
 • Vārdu dalīšanu zilbēs (mā-ja);
 • Vārdu dalīšanu skaņās (m-ā-j-a);
 • Manipulāciju ar skaņām jeb fonēmām, kā rezultātā mainās vārds (piemēram, māja-āja; māja-kāja).

Uzsākot mācības, bērnam pasliktinās sekmes, mazinās motivācija mācīties, izvairās no uzdevumu veikšanas, kas prasa lielāku piepūli, vai sadusmojas, kad tiek prasīts veikt šos uzdevumus.

Cēloņi

Disleksijas pamatā ir iedzimtas smadzeņu attīstības īpatnības, tāpēc to pieskaita pie plašākas neirālās attīstības (neurodevelopmental) traucējumu grupas, taču būtiska loma disleksijas attīstībā ir arī sociāliem faktoriem un videi, kurā bērns aug:

 • Bieži disleksija ir ģimenes anamnēzē;
 • 75% bērnu ar mācīšanās traucējumiem;
 • Zēniem 3-4x biežāk nekā meitenēm;
 • 20-25% reizē ar uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromu (UDHS) un uzvedības traucējumiem.

Izmeklējumu apraksts

Visiem bērniem ar lasīšanas grūtībām nepieciešams konsultēties ar oftalmologu – jāizslēdz redzes, tostarp funkcionāli traucējumi, kas var radīt disleksijai līdzīgu simptomātiku. Tāpat būtu nepieciešams veikt dzirdes pārbaudi, lai izslēgtu dzirdes traucējumus.

Ja lasīšanas grūtības sākas pēkšņi, ir jāizslēdz strukturāla galvas smadzeņu patoloģija – cerebrāls infarkts, trauma, jo lasīšanas grūtības var attīstīties, ja tiek bojātas lasīšanai nozīmīgās smadzeņu daļas (EEG, MRI).

Psiholoģiskā izpēte – emocionālās sfēras, kognitīvo funkciju izpēte.

Ārstniecība, simptomu mazināšana

Nav specifiskas ārstēšanas. Ārstēšana ir atkarīga no tā, vai bērnam ir vēl kādi citi traucējumi un saslimšanas.

Disleksijas gadījumā nepieciešamās intervences ir iedalāmas divās lielās grupās:

 1. Pirmā grupa ir deficitāro jeb apgrūtināto fonemātisko prasmju mērķtiecīga attīstīšana un trenēšana. Ar speciālistu (audiologopēds un/vai speciālais pedagogs) palīdzību būtu nepieciešams izveidot strukturētu programmu lasīšanas prasmju uzlabošanai, kurā sistemātiski un regulāri, atbilstoši bērna vajadzībām, tiktu trenētas viņa lasīšanas spējas. Jāņem vērā, ka šāda veida intervencei jābūt ilgstošai un jāpalīdz bērnam dažādos prasmju trenēšanas līmeņos.
 2. Otrā intervenču grupa ir saistīta ar apkārtējās vides (īpaši mācību vides) pielāgošanu bērna individuālām spējām un vajadzībām. Bērniem un jauniešiem ar disleksiju mācību iestādes vidē var būt nepieciešams nodrošināt papildu laiku ar lasīšanu un rakstīšanu saistīto uzdevumu veikšanai, papildu pārtraukumus mācību procesā, iespēja rakstisko informāciju saņemt un nodot arī audio formātā, iespēja izmantot atgādnes un palīgmateriālus (piemēram, vārdnīcas) u.c. atbalsta pasākumus.

Psiholoģiskais atbalsts (ja nepieciešams)

Smilšu terapija, kognitīvi biheiviorālā terapija (vecākiem bērniem).

Papildu informācija

Izteiktu traucējumu gadījumā ir iespējams vērsties pedagoģiski medicīniskajā komisijā, lai ieteiktu piemērotāko izglītības programmu un atbalsta pasākumus.

Iespējamā ārstniecība un rehabilitācija

Profilakse

Specifiskas profilakses nav. Pēc iespējas ātrāk jāpamana, ka bērnam ir grūtības. Regulāri lasīšanas vingrinājumi un sekošana līdzi tam, kā attīstās bērna lasītprasme, kā arī ir jāpielāgo mācību vidi bērna vajadzībām.

Saistītās ārstu specialitātes

Saistītas tēmas

Iekļaujošā un speciālā izglītība

Iekļaujoša izglītība attiecas uz visiem skolēniem. Visi skolēni mācās atbilstoši savām spējām un attīstības līmenim, saņem atbilstošu palīdzību mācību satura apguvē un skolā jūtas labi. Plašākā nozīmē iekļaujoša izglītība attiecas uz visu sabiedrību.