Pārlekt uz galveno saturu

Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts

Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas medicīnas ārsts  ir speciālists, kura galvenais uzdevums ir pilnīga vai daļēja ķermeņa funkciju atjaunošana, kuras zaudētas vai traucētas traumu, operāciju vai slimību rezultātā.

Attēls
fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts
Izveidots: 10. novembris, 2021. gads
Atjaunots: 9. maijs, 2023. gads

Fizikālās medicīnas un rehabilitācijas medicīnas ārsts  ir speciālists, kura galvenais uzdevums ir pilnīga vai daļēja ķermeņa funkciju atjaunošana, kuras zaudētas vai traucētas traumu, operāciju vai slimību rezultātā. Ārsts novērtē pacienta fizisko un psiholoģisko stāvokli, veic zaudēto funkciju atjaunošanas perspektīvu analīzi, izstrādā atveseļošanās plānu.

Pie fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta ir vērts griezties, ja bērna attīstība pēc piedzimšans nenorit tā kā vajadzētu.

Pie fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta noteikti jāgriežas, ja kādas traumas vai slimības rezultātā bērns nespēj vairs veikt ierastās aktivitātes, kustības, spēles, hobijus tā kā bijis pirms saslimšanas vai traumas.

Kā sagatavoties vizītei

Rehabilitācija ir pasākumu kopums kas vērsts uz funkcionēšanas atgūšanu, bet dažu saslimšanu gadījumā, saglabāšanu. Kā arī rehabilitācija vērsta uz komplikāciju, deformāciju aizkavēšanu. Tamdēļ ļoti būtiska ir bērna un ģimenes aktīva iesaiste rehabilitācijas mērķu izvirzīšanā un sasniegšanā, rehabilitācijas pasākumu norisē. Pēc šīm nodarbībām, iespējams būs nepieciešama atkārtota vizīte pie fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta, lai ārsts izvērtētu sasniegto  rezultātu.

Pirms vizītes pie fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta svarīgi noskaņoties ka ārsts uzdos detalizētus jautājumus par to kā bērns veic ikdienas aktivitātes. Noderēs jau pirms vizītes noskaņot bērnu uz sadarbību ar ārstu, jo apskates laikā ārsts lūgs arī noģērbties, lai novērtētu stāju. Nekas sāpīgs apskates laikā un sarunā ārsta kabinetā nenotiek. Būtu jauki, ja mazākiem bērniem līdzi būtu kāda viņam mīļa manta vai grabulis.

Uz vizīti līdzi jāņem arī izmeklējumi ,kas iepriekš veikti saslimšanas gaitā.

Vizītes norise

Vizītes laikā fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts iztaujājot vecākus, apskatot bērnu, precizēs viņa funkcionālo stāvokli t.i. bērna spēju veikt pašaprūpes aktivitātes, pārvietošanos, komunikāciju, spēlēšanās iemaņas, vai tās atbilst vecumam. Ārsts iztaujās arī par vides faktoriem, kuros bērns aug. Apskatīs bērna stāju, gaitu, novērtēs muskuļu spēku, tonusu, locītavu kustību apjomu.

Ja bērna attīstība neatbildīs bērna vecumam t.i. ārsts būs konstatējis funkcionēšanas ierobežojumus, tad ārsts dos padomu kā to uzlabot, vai rekomendēs nodarbības pie funkcionālā speciālista ,rehabilitāciju,  nosūtījumā minot kāds mērķis nodarbību rezultātā būtu jāsasniedz.

Iespējamo izmeklējumu saraksts