Pārlekt uz galveno saturu

Autiskā spektra traucējumi

Bērnības autisms ir ar nervu sistēmas attīstību saistīts traucējums.

Attēls
autisms
Izveidots: 15. Augusts, 2022. gads
Atjaunots: 22. Septembris, 2022. gads

Autisms ir klīnisks sindroms, kura pamatā ir polietioloģiska, heterogēna neirālās attīstības traucējumu kopa. Autiskā spektra traucējumi NAV slimība, bet viens no bērna centrālās nervu sistēmas attīstības variantiem.

Šobrīd bērnības autisma cēloņi līdz galām vēl nav zināmi. Autisms ir traucējumu spektrs, tāpēc,  lai to apzīmētu, bieži tiek lietots nosaukums: autiskā spektra traucējumi (AST). AST izpaužās ar noteiktu pazīmju (simptomu) un funkcionēšanas īpatnību kopumu, kas katram indivīdam atšķiras. Kopumā AST var raksturot kā „traucējumu visa mūža garumā, kas ietekmē, kāda veidā persona komunicē ar citiem un redz pasauli sev apkārt” (The National Autistic Society, 2017).

Autisma pazīmes bērniem skar piecas galvenās funkcionēšanas jomas, kas ir:
  • Apgrūtinātas sociālās mijiedarbības un komunikācijas spējas;

  • Iztēlē, idejas, kreativitāte;

  • Žesti un neverbālā komunikācija;

  • Sensorais jūtīgums;

  • Šaurs interešu loks, rutīna, atkārtojoša uzvedība.

Autiskā spektra traucējumu pazīmes bērniem un pusaudžiem

Attēls
Autiskā spektra trauc

 

Informatīvie materiāli

Sociālie stāsti

Sociālie stāsti ir lieliska metode, kas var palīdzēt bērnam tikt galā ar izaicinošām vai apjukumu raisošām situācijām.

Miega traucējumi bērniem ar autismu

Bērniem grūtības ar miegu var rasties dažādu iemeslu dēļ, un šīs grūtības biežāk rodas
bērniem ar autismu. Ir daudz faktoru, kas var veicināt miega traucējumus.

Ir nepieciešams bērnus ar autismu iekļaut sabiedrībā: ABA terapija un tās nozīme

ABA terapija ir veids, kā bērns apgūst dažādas prasmes, kuru galvenais mērķis ir palīdzēt viņam ne tikai iekļauties, bet arī kļūt par pēc iespējas patstāvīgāku sabiedrības locekli.

Rūpes par sevi un par bērnu: psihiatrs kā balsts bērniem ar autismu un viņu vecākiem

Autisma gadījumā psihiatrs palīdz izstrādāt psihosociālo rehabilitācijas plānu, kas vērsts uz bērna vajadzībām.

Tas nav psihiatrs: psihoterapeita loma autisma ārstēšanā

Psihoterapeits galvenokārt nodarbojas ārstēšanu, nevis ar detalizētu autisma pazīmju diagnostiku.

Palīdzēt augt gan personiski, gan akadēmiski: speciālā pedagoga darbs ar bērniem ar autismu

Speciālais pedagogs palīdz bērniem apgūt to, kas tiem nepieciešams – vai tas ir kas akadēmisks, vai saistīts ar kādu citu ikdienas prasmi, piemēram, sīko motoriku vai komunikāciju.

Saistītās diagnozes

Saistītā ārstniecība un rehabilitācija

Materiāli veidoti sadarbībā ar www.autismsberniem.lv 

Materiāli un infografika tulkota no www.autismwales.org